• شنبه 23 آبان 1394 -
  • 618
  • 4 دیدگاه

چه کسانی در لنگرود آماده انتخابات آتی مجلس می شوند ؟

ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند 94 اﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ لنگرود آﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ کنند  ﺫﯾﻼ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭشخصیت ﻫﺎﯼ ﻣﻄﺮﺡ
چه کسانی در لنگرود آماده انتخابات آتی مجلس می شوند ؟

ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند 94 اﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ لنگرود آﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽ کنند  ﺫﯾﻼ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭشخصیت ﻫﺎﯼ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺷﺎﺭﻩ می شود

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ، ﺫﮐﺮ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺳﺖ

1. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺳﯿﺎﺳﯽ به نظر می رسد در این دوره خوشبختانه ﺍﺯ ﺗﻨﻮﻉ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻮﺩ 

2 . پایگاه خبری تحلیلی قاب شیشه ای لنگرود امیدوار است که با اطلاع رسانی صادقانه بتواند کمکی هر چند اندک به روند انتخابات نماید تا ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺷﻮﻕ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺭ این عرصه خطیر و مهم باشیم ان شاء الله .

و اما ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻣﻄﺮﺡ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

سید گل آقا پور عباس            مهرداد لاهوتی                     نادر جهان آرای

پرویز محمدنژاد                      حسن اخگری                       حسن پور قربان

احمد اسماعیلی                      محمدعلی احمدی شاد          محمد پوررضا

در ادامه مطلب رزومه کوتاهی از این نه کاندیدای احتمالی آمده است

1. سید گل آقا پور عباس

 51 ساله متولد لنگرود ﺍﺯﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 21000 ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻫﻮﺗﯽ ﺩﻭﻡ ﺷﺪ . میزان تحصیلات :ﻓﻮﻕ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺣﻘﻮﻕ وی ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﻨﮕﺮﻭﺩ و جانباز 25 درصد می باشد. او از هم اکنون به حامیان خود قول 35000 رای را داده است!!

2. مهرداد بائوج لاهوتی

54 ساله متولد ﺷﻬﺮ ﮐﻮﻣﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﻟﻨﮕﺮﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻭ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻭﯼ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ حرف و حدیث زیادی ایجاد نموده و یکی از پررنگ ترین علل ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ مردم می باشد. چندین ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎﻡ در ﻟﻨﮕﺮﻭﺩ در کارنامه هشت ساله وی دیده می شود ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دارد یکی از قدرترین کاندیداهای این دوره محسوب می گردد . این روزها از کودک پنج ساله تا پیر هشتاد ساله به راحتی می تواند ﻻﻫﻮﺗﯽ را ملاقات نماید چرا که حضور وی در اماکن عمومی در ماه های اخیر به علت نزدیک شدن به انتخابات بسیار پررنگ تر از قبل شده است

3. نادر جهان آرای

50 ساله متولد ﭘﺮﻭﺵ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺍﻃﺎﻗﻮﺭ آیا او می تواند مجوز حضور در انتخابات آتی را از شورای نگهبان بگیرد ؟ چرا که وی در دوره هشتم در حوزه انتخاباتی شهریار رد صلاحیت شده بود !!! جهان آرای استاد دانشگاه است وی زمانی معاون ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ یکی از مناطق ﺷﻬﺮ ﻗﺪﺱ ﻭ همچنین ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﯾﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ نیز بوده است

4. ﭘﺮﻭﯾﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮋﺍﺩ

او ﻟﯿﺴﺎﻧﺴﻪ ﺑﺮﻕ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺪﺭﮎ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﮔﯿﻼﻥ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﻭﯼ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ که مرداد ماه امسال ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﺩﺍﺩ ه است

5. ﺣﺴﻦ ﺍﺧﮕﺮﯼ

 46 ساله متولد ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﮔﻠﺴﻔﯿﺪ ﻟﻨﮕﺮﻭﺩ ، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭﺍﺣﺪ ﺭﺷﺖ . او ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﻬﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺭﺍﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ . ﺍﺧﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﺠﺎﺭﺑﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ

6. ﺣﺴﻦ ﭘﻮﺭﻗﺮﺑﺎﻥ

 متولد 1344 اهل و ساکن لنگرود وی زمانی شهردارلنگرود و املش و زمانی معاونت شهرداری رضوانشهر و لاهیجان را به عهده داشته است او از شهرداری املش به خاطر کاندیداتوری مجلس استعفا داده است

7. اﺣﻤﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ

ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﻬﺪﺍ ﻭ ﺍﯾﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺍﻧﺶ ﭘﮋﻭﻫﺎﻥ ﺑﺎ 32 ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺍﺳﺖ. ﻭﯼ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﻬﺪﺍ ﻭ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻗﯿﺐ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﯾﺮ ﺭﻗﺒﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ۱۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﯿﻼﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻮﻟﻒ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

8. ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺷﺎﺩ

ﺍﻫﻞ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﻻﺕ ﻟﯿﻞ، ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ است او 20 سال سابقه کار در جهاد کشاورزی را در کارنامه خود دارد آیا برادرش که عضو شورای شهر لنگرود است باعث حمایت دیگر اعضا از وی خواهد شد ؟

9. محمد پوررضا

41 ساله فوق لیسانس مدیریت اجرایی کارمند وزارت دارایی از سال 1378 سابقه سی سال فعالیت در ورزش کشور به صورت حرفه ای صاحب امتیاز ومدیر مسول نشریه بین المللی آفتاب ورزشی مدیر تربیت بدنی سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی سازمان امور مالیاتی کشور، عضو هیات مدیره و مشاور ارشد تعاونی کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی ، مولف پنج جلد کتاب ورزشی ، از موسسین کانون فرهنگی مسجد امام حسن مجتبی (ع) لنگرود ، دارای سابقه فعالیت در امور اقتصادی ، ساختمانی  و گردشکری