• شنبه 17 بهمن 1394 -
  • 916
  • 0 دیدگاه

لیست نهایی 16 کاندیدای تایید صلاحیت شده از حوزه انتخاباتی لنگرود

لیست نهایی 16 کاندیدای تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان در حوزه انتخاباتی شهرستان لنگرود به شرح زیر می باشد : 1-مهرداد لاهوتی 2-سید گل آقا پورعباس 3-پرویز محمدنژاد 4-حسن اخگری
لیست نهایی 16 کاندیدای تایید صلاحیت شده از حوزه انتخاباتی لنگرود

لیست نهایی 16 کاندیدای تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان در حوزه انتخاباتی شهرستان لنگرود به شرح زیر می باشد :

1-مهرداد لاهوتی

2-سید گل آقا پورعباس

3-پرویز محمدنژاد

4-حسن اخگری

5-معصومه شعبانی گورندانی

6-محمود دهگان

7-محمداسماعیل احمدی سلوش‌ 

8-میثم موسی پور

9-حمید رمضانپور دریاسری 

10-احمد اسماعیلی بازارده

11-نرجس نوبهاری

12-مهرداد امین لیلی 

13-علی نقی ن‍ژاد دیوشلی 

14-محمد پوررضا 

15-مجید مطلبی 

16-حسین هادی پور