• پنجشنبه 26 آذر 1394 -
  • 184
  • 0 دیدگاه

جشن قهرمانی گنجی با پرچم ایران

جشن قهرمانی گنجی با پرچم ایران   سعيد گنجي؛ رزمي‌كار ايراني رشته مبارزه‌ در قفس كه قهرماني‌اش در سوئد را با پرچم ايران جشن گرفت. او گفت"شب قبل‌ ازمبارزه‌ام مك

جشن قهرمانی گنجی با پرچم ایران

  سعيد گنجي؛ رزمي‌كار ايراني رشته مبارزه‌ در قفس كه قهرماني‌اش در سوئد را با پرچم ايران جشن گرفت. او گفت"شب قبل‌ ازمبارزه‌ام مكاني براي استراحت نداشتم و

به‌سختي ‌ساعت12شب به‌ خانه‌ يكي از دوستانم رفتم و فردا راهي مسابقه شدم"