• پنجشنبه 26 آذر 1394 -
  • 290
  • 0 دیدگاه

شما چه مشکلاتی را از خانواده به ارث برده اید ؟

ما بسيارى از باورهاى مان را به شكل ناخودآگاه از خانواده مان كسب مى كنيم و انتخابهاى مهم در زندگى مان توسط اين باورها شكل مى گيرد. ما هرگز از خود سؤال نمى كنيم: «آيا اين باور به من توان مى

ما بسيارى از باورهاى مان را به شكل ناخودآگاه از خانواده مان كسب مى كنيم و انتخابهاى مهم در زندگى مان توسط اين باورها شكل مى گيرد.

ما هرگز از خود سؤال نمى كنيم: «آيا اين باور به من توان مى دهد یا نه؟» خيلى وقتها ما فقط در حال دنبال كردن جاى پاى افراد خانواده مان هستيم. اگر اين رفتارها موجب شادى در ما شوند اشكالى ندارد، اما واقعيت اينگونه نيست. درد و رنج به ما منتقل مى شود. احساس گناه به ما منتقل مى شود. شرم به ما منتقل مى شود. آيا مشكلاتتان به خودتان مربوط مى شود يا از نسل قبلى به شما ارث رسيده است. 

مادربزرگم به نگرانى مزمن مبتلاست. باور اصلى او اين است كه «اتفاقى ناگوار رخ خواهد داد.» مادرم هرگز اهل نگرانى نيست، اما نگرانى مادربزرگم به من منتقل شده است. خيلى وقتها من همان فكرهاى او را در سر مى پرورانم. ما نگرانى هايى يكسان درباره ى امنيت پسرم داريم. همانطوركه كاملا روشن است، سالها طول كشيد تا متوجه شوم اين ويژگى مادربزرگم به من منتقل شده است. او نيز اين ويژگى را از پدرش دريافت كرده بود. حالا هنگامى كه احساس مى كنم نگرانى سراغم آمده، اندكى توقف مى كنم و از خودم مى پرسم آيا واقعآ نگران هستم يا در حال رفتار كردن براساس باورهاى درونى ام هستم. به محض اينكه متوجه مى شوم جايى براى نگرانى وجود ندارد و فقط در الگوى خانوادگى ام گير افتاده ام، مى توانم سراغ واقعيت بروم. هر بار كه اين حلقه ى واكنش خودكار را در خودم مى شكنم، آگاهى ام را ارتقا مى دهم. سپس خودم را از گذشته رها مى سازم.

برگرفته از کتاب :جوجه اردک زشت درون نوشته فروید