• دوشنبه 23 آذر 1394 -
  • 313
  • 0 دیدگاه

الیاس حضرتی از فدراسیون ورزش های رزمی نشان افتخار گرفت+عکس

الیاس حضرتی از فدراسیون ورزش های رزمی نشان افتخار,گرفت    فدراسیون ورزش های رزمی توسط جناب مهندس رشیدیریاست محترم این فدراسیون ضمن تقدیر از الیاس حضرتی نشان افتخاری را ب
الیاس حضرتی از فدراسیون ورزش های رزمی نشان افتخار گرفت+عکس

الیاس حضرتی از فدراسیون ورزش های رزمی نشان افتخار,گرفت 

 

فدراسیون ورزش های رزمی توسط جناب مهندس رشیدیریاست محترم این فدراسیون

ضمن تقدیر از الیاس حضرتی نشان افتخاری را به رسم احترام به وی تقدیم کرد.