• جمعه 20 آذر 1394 -
  • 570
  • 1 دیدگاه

دستگیری یکی از مسئولین شهرداری به علت استعمال مواد مخدر

خبرها حاکی از این است که شب گذشته یکی از ﻣﺴﺌﻮلین ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻟﻨﮕﺮﻭﺩ دسته گل جدیدی به آب داده و ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ در منزل شخص دیگری با ماشین شهرداری توسط نیروی انتظامی دستگیر شده است . عجب ح

خبرها حاکی از این است که شب گذشته یکی از ﻣﺴﺌﻮلین ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻟﻨﮕﺮﻭﺩ دسته گل جدیدی به آب داده و ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ در منزل شخص دیگری با ماشین شهرداری توسط نیروی انتظامی دستگیر شده است .

عجب حکایتی دارد این شورا و شهرداری لنگرود که هرچه می گذرد به کلکسیون افتخاراتشان در زمینه های مختلف فساد مالی و اخلاقی هر روز اضافه می گردد 

ماشین شهرداری در اختیار کارمندان و کارکنان این ارگان قرار گرفته تا وظایف خود را انجام بدهند نه اینکه با آن به دنبال اهداف شخصی و از آن بدتر استعمال مواد مخدر بپردازند . 

آیا قانونی در این مورد وضع نشده است ؟ واگر قانون وجود دارد آیا نباید اعمال گردد ؟ شخص مورد نظر پیش از این نیز تخلفاتی در شهرداری داشته است که شهردار وقت ، افشین گلباغی وی را به آتش نشانی فرستاده بود اما چه بگوییم از چند روز سرپرستی آقای شریفی که ایشان را دوباره به شهرداری منتقل نمود  

در عجبیم از ترفیع شغلی ایشان که از حراست به قائم مقامی شهردار جدید رسید 

ما را چه شده است که همه این تخلفات را تاب می آوریم و دم نمی زنیم ؟