• پنجشنبه 02 فروردین 1403 -
  • 21
  • 0 دیدگاه

افشین گلباغی درگذشت

افشین گلباغی شهردار اسبق لنگرود و عضو دوره چهارم شورای شهر لنگرود، بامداد امروز بر اثر سکته فوت کرد.افشین گلباغی شهردار اسبق لنگرود و عضو دوره چهارم شورای شهر لنگرود، بامداد امروز بر اثر سکته فوت کرد.
افشین گلباغی درگذشت
افشین گلباغی شهردار اسبق لنگرود و عضو دوره چهارم شورای شهر لنگرود، بامداد امروز بر اثر سکته فوت کرد.افشین گلباغی شهردار اسبق لنگرود و عضو دوره چهارم شورای شهر لنگرود، بامداد امروز بر اثر سکته فوت کرد. شهردار املش، شهردار لنگرود، کارشناس ‌رسمی ‌دادگستری، عضو شورای شهر لنگرود در دوره چهارم، مدیر عامل شرکت ساختمانی طرح هفتم و رئیس نظام مهندسی لنگرود در چهار دوره از سوابق وی بود. گلباغی کاندیدای تصدی برخی از شهرداری های شهرستان رودسر بود.