• سه شنبه 10 مرداد 1402 -
  • 43
  • 0 دیدگاه

چهارشنبه و پنج شنبه در سراسر کشور تعطیل شد

بهادری جهرمی از موافقت هیئت دولت با تعطیلی سراسر کشور در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به‌دلیل گرمای هوا خبر داد.علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت از موافقت هیئت دولت با تعطیلی سراسر کشور در رو

بهادری جهرمی از موافقت هیئت دولت با تعطیلی سراسر کشور در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به‌دلیل گرمای هوا خبر داد.

علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت از موافقت هیئت دولت با تعطیلی سراسر کشور در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به‌دلیل گرمای هوا خبر داد.