• یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 -
  • 34
  • 0 دیدگاه

۳میلیون تن فولاد در ایران گم شد

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: سه میلیون تن فولاد در زنجیره مصرف و صادرات گم شده است. به گزارش قاب شیشه ای سید رضا شهرستانی، با بیان اینکه در سال ۹۹ بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد در ا

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: سه میلیون تن فولاد در زنجیره مصرف و صادرات گم شده است.

به گزارش قاب شیشه ای سید رضا شهرستانی، با بیان اینکه در سال ۹۹ بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد در ایران تولید شده است افزود: از این مقدار ۱۵ میلیون تن فولاد در داخل کشور مصرف و ۱۲ میلیون تن نیز صادر شده است.

وی با تبیین سخنان خود بیان داشت: با احتساب مصرف داخلی و صادرات صورت گرفته مشخص می شود که سه میلیون تن فولاد در زنجیره مصرف و صادرات گم شده است.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد: بین آمارهای ظاهری با آمارهای واقعی ۳ میلیون تن اختلاف وجود دارد و این رقم ۱۰ درصد تولید فولاد کل کشور است که به نظر می‌رسد قاچاق شده است، چرا که وقتی اختلاف بین قیمت داخل و خارج زیاد باشد قاچاق نیز زیاد می‌شود.

منبع: تجارت نیوز