• پنجشنبه 05 اسفند 1395 -
  • 222
  • 0 دیدگاه

فیلمساز ایرانی از حضور در امریکا صرف نظر کرد/واکنش رئیس جشنواره

در حالی که فرمان منع صدور ویزای ترامپ در حال تعلیق مانده است، با این حال حسن آخوندپور فیلمساز ایرانی از شرکت در جشنواره فیلم سن لوییس در ماه مارس انصراف داد.
فیلمساز ایرانی از حضور در امریکا صرف نظر کرد/واکنش رئیس جشنواره

در حالی که فرمان منع صدور ویزای ترامپ در حال تعلیق مانده است، با این حال حسن آخوندپور فیلمساز ایرانی از شرکت در جشنواره فیلم سن لوییس در ماه مارس انصراف داد.