• سه شنبه 05 بهمن 1395 -
  • 339
  • 3 دیدگاه

افشای تماس قربانیان پلاسکو 2 ساعت بعد از فاجعه!

  قاب شیشه ای _ برای اولین بار بستگان برخی از مفقودان زیر آوار فاش کردند که دو ساعت بعد از فرو ریختن ساختمان پلاسکو حوالی ساعت یک ظهر پنچ شنبه از قسمت موتورخانه ساختمان با آنها تماس برقر
افشای تماس قربانیان پلاسکو 2 ساعت بعد از فاجعه!
 

قاب شیشه ای _ برای اولین بار بستگان برخی از مفقودان زیر آوار فاش کردند که دو ساعت بعد از فرو ریختن ساختمان پلاسکو حوالی ساعت یک ظهر پنچ شنبه از قسمت موتورخانه ساختمان با آنها تماس برقرار شده و عزیزانشان در این تماس خواهان کمک فوری برای نجات خویش شده اند.
 
روزنامه شهروند دقایقی قبل نتیجه مصاحبه های خود با خانواده قربانیان حادثه ساختمان پلاسکو تهران را منتشر کرد که در آن از قول بستگان چند کارگر جا مانده زیر آوار این نکات فاش شده است.
همچنین خواهر قاسم (یکی از کارگران قربانی) گفته است: برادرم زنده بود. من مطمئنم که او در موتورخانه زنده بود و نفس می‌کشید.
یکی ازهمکاران حیدر، حبیب، قاسم و محسن که آخرین‌ بار حیدر در موتور‌خانه با او صحبت کرده است، ماجرای آن روز را این طور روایت می‌کند:
 
«ساعت یک ظهر بود که موبایل یکی از همکارانم زنگ خورد. اتفاقا تلفنش دستم بود. گوشی را برداشتم، باور نمی‌کردم، آن طرف خط حیدر بود اشک می‌ریخت و با گریه می‌گفت ما در موتورخانه هستیم. تو رو خدا نجاتمان بدهید. حیدر گریه می‌کرد و التماس می‌کرد کل مکالمه ما 10 ثانیه هم طول نکشید. حداقل می‌دانم که تا ساعت یک زنده بودند.