• چهارشنبه 12 آبان 1395 -
  • 226
  • 0 دیدگاه

از مردم گیلان می خواهم با اداره امور مالیاتی همکاری نکنند!

  کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در مجلس ضمن تشویق مردم به عدم پرداخت مالیات، به مرزنشینان شرقی کشور توهین کرد.   سیدکاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا در واکنش به انتصاب ف
از مردم گیلان می خواهم با اداره امور مالیاتی همکاری نکنند!
 
کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در مجلس ضمن تشویق مردم به عدم پرداخت مالیات، به مرزنشینان شرقی کشور توهین کرد.
 
سیدکاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا در واکنش به انتصاب فردی خراسانی به عنوان مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان گفت: "از مردم گیلان می خواهم با اداره امور مالیاتی همکاری نکنند چراکه اگر پاسخ درخوری به وزارت اقتصاد و دارایی به علت انتصاب یک مدیر از مرز افغانستان و پاکستان داده نشود ممکن است دفعه ی بعد از خود افغانستان و پاکستان برای این استان مظلوم مدیر وارد کنند!"
 
اظهارت عجیب دلخوش در حالی است که او و یک نماینده دیگر، چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه معارفه مدیرکل جدید سازمان امور مالیاتی استان گیلان پس از آنکه سازمان مزبور از انتصاب گزینه های بومی امتناع کرده بود وزارت اقتصاد را به طرح تحقیق و تفحص در مجلس تهدید کرده بودند.
 
این در حالی است که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده به دلیل مشکلاتی که در گذشته به دلیل فشارهای روانی و مناسبات درون استانی به وجود آمده بود، "سیاست فراگیر عدم انتصاب مدیران بومی" را در پیش گرفته که این موضوع فقط شامل استان گیلان نمی شود.
 
با این حال، تهدیدات این نماینده مجلس، چند روز بعد، با یک توهین به مرزنشینان شرقی کشور همراه شد. اینکه نماینده ای بگوید "اگر پاسخ درخوری به وزارت اقتصاد و دارایی به علت انتصاب یک مدیر از مرز افغانستان و پاکستان داده نشود ممکن است دفعه ی بعد از خود افغانستان و پاکستان برای این استان مظلوم مدیر وارد کنند" بی تردید از نظر عرفی، توهین به مردم استان های هم مرز با افغانستان و پاکستان به شمار می رود.
 
عصبانیت این نماینده از عدم انتصاب گزینه مورد نظرش به اندازه ای است که او حتی نتوانسته علت تهدید چند روز پیش خود مبنی بر تحقیق و تفحض از وزارت اقتصاد را پنهان کند و به صراحت از عدم انتصاب گزینه دلخواه به سمت مدیرکل امور مالیاتی صحبت کرده است.
 
علاوه بر موضوع توهین به مرزنشینان، تشویق مردم به عدم پرداخت مالیات از سوی این نماینده هم قابل تامل است. نماینده مذکور به صراحت گفته "از مردم گیلان می خواهم با اداره امور مالیاتی همکاری نکنند". سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که اگر فرد مورد نظر ما به یک سمت خاص منصوب نشد، آیا باید مردم را به عدم پرداخت مالیات تشویق کرد؟ چنین منطقی چه توجیهی دارد و نماینده مذکور چه پاسخی برای آن دارد؟