• سه شنبه 02 شهریور 1395 -
  • 189
  • 0 دیدگاه

موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت

دادستان تهران خبر داد جعفری دولت آبادی در مورد موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی گفت:  دادستانی طبق آخرین اظهار نظر هیات کارشناسی، با انتقال اموال متهم به ماخذ دو هزار میلیارد
موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت
دادستان تهران خبر داد

جعفری دولت آبادی در مورد موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی گفت: 

دادستانی طبق آخرین اظهار نظر هیات کارشناسی، با انتقال اموال متهم به ماخذ دو هزار میلیارد تومان به وزارت نفت موافقت کرده که 1600 میلیارد تومان مربوط به اموال کارشناسی شده و 400 میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر اموال است.
 
 
تصمیم نیوز