• چهارشنبه 26 خرداد 1395 -
  • 246
  • 0 دیدگاه

عضو جوان شورای شهر در آستانه ازدواج دوم !

شنیده ها حاکی است عضو شورای شهر که از جوان ترین اعضاء نیز به شمار می رود، در حالی که یکسال به انتخابات شورای پنجم باقی مانده است، ستاد انتخاباتی خود را در خیابان مطهری دایر کرده است. به گزارش&n

شنیده ها حاکی است عضو شورای شهر که از جوان ترین اعضاء نیز به شمار می رود، در حالی که یکسال به انتخابات شورای پنجم باقی مانده است، ستاد انتخاباتی خود را در خیابان مطهری دایر کرده است.

به گزارش قاب شیشه ای لنگرود جالب اینکه از 7 عضو اصلی ستاد به غیر از پسرخاله عضو شورا، مابقی خانم های مطلقه که وظیفه جذب رای قشر خاکستری را بر عهده دارند یک تولید کننده جوجه نیز از حامیان مالی این عضو شورا است.

تلاش برای کسب مسئولیت ریاست هیئت کونگ فو از نقشه های این عضو شورا برای کسب رای در دور بعد انتخابات شورای شهر است، هرچند در محافل سیاسی استان گفته می شود که این عضو شورا راه دشواری را برای تائید صلاحیت در انتخابات 95 در پیش دارد.

یک عضو ستاد 95 این عضو شورا در گفتگو با گیلان نو با اشاره به حضور افراد خاص در این ستاد گفت: ما برای همه انسان ها احترام قائل ایم و خبر ازدواج دوم شورا را نه تائید و نه تکذیب می کنیم!

گیلان نو