• دوشنبه 03 خرداد 1395 -
  • 230
  • 0 دیدگاه

اولین عکس های ترانه علیدوستی روی فرش قرمز

اولین عکس های ترانه علیدوستی روی فرش قرمز اولین عکس های ترانه علیدوستی , اصغر فرهادی ، شهاب حسینی و پریسا بخت آور روی فرش قرمز فیلم «فروشنده» را مشاهده می کنید

اولین عکس های ترانه علیدوستی روی فرش قرمز

اولین عکس های ترانه علیدوستی , اصغر فرهادی ، شهاب حسینی و پریسا بخت آور روی فرش قرمز فیلم «فروشنده» را مشاهده می کنید

فرش قرمز

جشنواره فیلم کنترانه علیدوستی