• شنبه 21 فروردین 1395 -
  • 284
  • 0 دیدگاه

سرو غذای ایرانی در کاخ سفید

قاب شیشه ای :تصویری از سرو غذای ایرانی در کاخ سفید را مشاهده می کنید.

قاب شیشه ای :تصویری از سرو غذای ایرانی در کاخ سفید را مشاهده می کنید.

غذای ایرانی درکاخ سفید