• شنبه 08 اسفند 1394 -
  • 565
  • 0 دیدگاه

تصویر یک برگ رای عجیب و تامل برانگیز از انتخابات هفتم اسفند

 قاب شیشه ای _ در این تصویر، یکی از برگ رأی‌ های جالب در انتخابات مجلس شورای اسلامی را مشاهده می کنید که در هفتم اسفند ماه سال ۹۴ برگزار شد. البته قاعدتاً این رأی جزو آراء باطله انتخ
تصویر یک برگ رای عجیب و تامل برانگیز از انتخابات هفتم اسفند

 قاب شیشه ای _ در این تصویر، یکی از برگ رأی‌ های جالب در انتخابات مجلس شورای اسلامی را مشاهده می کنید که در هفتم اسفند ماه سال ۹۴ برگزار شد. البته قاعدتاً این رأی جزو آراء باطله انتخابات محسوب می شود.